پست اینستاگرامی تخت‌ روانچی درباره

مطلب و یا خبر پست اینستاگرامی تخت‌ روانچی درباره از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


مجید تخت روانچی، معاون اروپا و ی وزارت امور خارجه در حاشیه نشست کمیسیون مشترک ، پستی در…