مرور منتخب برندگان مسابقه تصاویر خبری سال ۲۰۱۶ (بخش دوم)

مطلب و یا خبر مرور منتخب برندگان مسابقه تصاویر خبری سال ۲۰۱۶ (بخش دوم) از سایت زومیت به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مرور منتخب برندگان مسابقه تصاویر خبری سال ۲۰۱۶ (بخش دوم)

دنیای تصاویر خبری سال گذشته هم شاهد حضور چندین هزار ع به‌یادماندنی از لحظات تلخ و شیرین حیات انسان بروی این کره بود.