فقدان هاشمی توازن این دو بازیگر را بهم ریخت/ انتخاباتی سخت در انتظار است

مطلب و یا خبر فقدان هاشمی توازن این دو بازیگر را بهم ریخت/ انتخاباتی سخت در انتظار است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«این افراد به وضعیتی دچار شده بودند که بدون حمایت یکدیگر و به اشتراک گذاشتن نفوذ و پایگاه اجتماعی شان با یکدیگر، عملا ناتوان بودند. "نقطه ثقل" این حمایت، رفسنجانی بود.»