بیانیه فولاد برای برگرداندن سروش رفیعی

مطلب و یا خبر بیانیه فولاد برای برگرداندن سروش رفیعی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دپارتمان حقوقی باشگاه فولاد خوزستان در بیانیه ای خواستار بی طرفی فدراسیون فوتبال ایران در بررسی پرونده سروش رفیعی شد.

اطلاعات