شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول اعلام شد

مطلب و یا خبر شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول اعلام شد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: دانشجویانی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص ، می توانند حداکثر به مدت یک سال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

آخرین جستجو ها