بیشترین آمار جراحی غیرضروری سزارین در چه کشورهایی است؟

مطلب و یا خبر بیشترین آمار جراحی غیرضروری سزارین در چه کشورهایی است؟ از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: بررسی کارشناسان حاکی از آن است که میزان جراحی سزارین در جهان در حال افزایش است در حالی که اغلب ن باردار نیازی به انجام این عمل ندارند و می توانند زایمان طبیعی داشته باشند.

آخرین جستجو ها