توزیع ۱۰۰۰ تبلت بین محصلان نیمه بینا

مطلب و یا خبر توزیع ۱۰۰۰ تبلت بین محصلان نیمه بینا از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: رئیس سازمان آموزش و پرورش ک ن استثنایی گفت: در سال گذشته و در دو نوبت حدود یک هزار تبلت برای دانش آموزان نیمه بینا در نظر گرفتیم.

اطلاعات