نقض توافق آتش بس در حلب توسط تروریست ها

مطلب و یا خبر نقض توافق آتش بس در حلب توسط تروریست ها از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه های مسلح در حومه غربی حلب توافق آتش بس را نقض د.

آخرین جستجو ها