تأکید جابری انصاری بر بازسازی بدون پیش شرط

مطلب و یا خبر تأکید جابری انصاری بر بازسازی بدون پیش شرط از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون خارجه ایران در دیدار اشمیت بر ارسال کمک های بشردوستانه و بازسازی بدون هرگونه پیش شرط و به صورت فراگیر و به طور همزمان با روند مقابله با تروریسم و راه حل برخاسته از یک گفت وگوی سوری - سوری تأکید کرد.

آخرین جستجو ها