پایان چهل ودومین جلسه مجلس برای بررسی برنامه ششم

مطلب و یا خبر پایان چهل ودومین جلسه مجلس برای بررسی برنامه ششم از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جلسه علنی امروز مجلس شورای ی برای بررسی لایحه برنامه ششم دقایقی پیش پایان یافت.