حداقل حق ما یک امتیاز بود؛/ مرفاوی: هر وقت دلم بخواهد از صبا می روم

مطلب و یا خبر حداقل حق ما یک امتیاز بود؛/ مرفاوی: هر وقت دلم بخواهد از صبا می روم از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سرمربی صبای قم عنوان کرد تا هر زمانی دوست داشته باشد هدایت این تیم را عهده دار خواهد بود.