فولاد برای برگرداندن سروش رفیعی به اهواز بیانیه داد

مطلب و یا خبر فولاد برای برگرداندن سروش رفیعی به اهواز بیانیه داد از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دپارتمان حقوقی باشگاه فولاد خوزستان در بیانیه ای خواستار بی طرفی فدراسیون فوتبال ایران در بررسی به پرونده سروش رفیعی شد.