تکلیف صندلی آیت الله هاشمی در مجلس خبرگان چیست ؟

مطلب و یا خبر تکلیف صندلی آیت الله هاشمی در مجلس خبرگان چیست ؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو خبرگان ی گفت: به زودی برای برگزاری انتخابات میان دوره ای خبرگان ی در تهران تصمیم گیری خواهیم کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها