فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری است

مطلب و یا خبر فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به پایان رسیده و منتظر بهره برداری رسمی است گفت : خوشبختانه وزارت نفت در سال های اخیر به توانمندی ساخت داخل توجه کرده به همین دلیل بخش عمده…

اطلاعات

آخرین جستجو ها