آیت‌الله هاشمی هر روز برای طول عمر ی دعا می‌ د/دغدغه آیت‌الله پیشرفت جوانان کشور بود

مطلب و یا خبر آیت‌الله هاشمی هر روز برای طول عمر ی دعا می‌ د/دغدغه آیت‌الله پیشرفت جوانان کشور بود از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس واحد علوم و تحقیقات گفت: آیت‌الله هاشمی همواره به اهمیت حضور در کشور تأکید داشته و هر روز برای طول عمر ی دعا می‌ د.

آخرین اخبار