مشغول معاونان استانداران به کار انتخاباتی تخلف آشکار و کم لطفی در حق مردم است

مطلب و یا خبر مشغول معاونان استانداران به کار انتخاباتی تخلف آشکار و کم لطفی در حق مردم است از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو فرا یون ت مجلس گفت: مشعول معاونان استانداران به کار انتخاباتی آن هم 6 ماه مانده به انتخابات تخلف آشکار و کم لطفی در حق مردم است.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها