مشاور سلیمانی، سفیر جدید ایران در عراق

مطلب و یا خبر مشاور سلیمانی، سفیر جدید ایران در عراق از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سفارت ایران در بغداد یکی از سمت های استراتژیک در خارج از کشور به شمار می رود و انتخاب سفیر برای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

آخرین جستجو ها