ترامپ با برچسب های "وطن فروش" و " ستیز" بلای جان ب و کار در شده

مطلب و یا خبر ترامپ با برچسب های "وطن فروش" و " ستیز" بلای جان ب و کار در شده از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بانکداران وال استریت، مدیران شرکت ها و مشاوران مدیریت بحران می گویند که با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ، برچسب " ستیز" خوردن، به یکی از نگرانی های بسیار مهم در عرصۀ ب و کار بدل شده.

آخرین جستجو ها