متوسط اجاره بها درتهران متری۲۲هزارو۵۰۰ تومان

مطلب و یا خبر متوسط اجاره بها درتهران متری۲۲هزارو۵۰۰ تومان از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
متوسط فروش یک متر مربع زمین 3.3 درصد، زمین ساختمان مس ی کلنگی 6 درصد و متوسط اجازه بها 9.9 درصد افزایش یافته است.

آخرین جستجو ها