آ ین خبر درباره وضعیت پیوستن آندو به استقلال

مطلب و یا خبر آ ین خبر درباره وضعیت پیوستن آندو به استقلال از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر برنامه تیموریان گفت: تا 48 ساعت آینده وضعیت آندو مشخص شود.