حمله بر کارمندان شورای ملی حمله بر مردم سالاری افغانستان بود

مطلب و یا خبر حمله بر کارمندان شورای ملی حمله بر مردم سالاری افغانستان بود از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رییس مجلس سنا می گوید که حمله بر کارمندان شورای ملی حمله بر مردم سالاری نوپای افغانستان خواند و شدیداً آن را محکوم کرد.