مهرداد جماعتی با فولاد فسخ کرد

مطلب و یا خبر مهرداد جماعتی با فولاد فسخ کرد از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
م ع چپ پای فولاد خوزستان با فسخ قرارداد از فولاد خوزستان جدا شد.

آخرین جستجو ها