جو ه فدراسیون فوتبال به صحبت های

مطلب و یا خبر جو ه فدراسیون فوتبال به صحبت های از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال طی صحبت هایی پاسخ صحبت های سرمربی نفتی ها را داد.