به کمک اقتصاد بشت د/ ت یک قدم هم برای اقتصاد برنداشته است

مطلب و یا خبر به کمک اقتصاد بشت د/ ت یک قدم هم برای اقتصاد برنداشته است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کارشناس اقتصادی گفت:اقتصاد ایران مشکلات ساختاری زیادی دارد که باید اقتصاددانانی که هم اقتصاد ایران را می شناسند و هم به ساختار اقتصاد آگاهی دارند برای حل آن کمک کنند.

اطلاعات