۱۰۰هزار سکته مغزی در ایران/ انتخاب ۵۵ بیمارستان برای درمان بیماران سکته مغزی

مطلب و یا خبر ۱۰۰هزار سکته مغزی در ایران/ انتخاب ۵۵ بیمارستان برای درمان بیماران سکته مغزی از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایسنا نوشت: معاون درمان بهداشت ضمن تشریح برخی اقدامات انجام شده برای درمان سکته های مغزی در کشور گفت: در اورژانس پیش بیمارستانی کدی با عنوان "کد سما" برای انتقال بیماران سکته مغزی به 55 بیمارستان منتخب برای درمان این بیماری تعریف شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها