صدها کلا هسته ای دارد و سلاح شیمیایی تولید می کند

مطلب و یا خبر صدها کلا هسته ای دارد و سلاح شیمیایی تولید می کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سردبیر رو مه عبری زبان هاآرتص فاش کرد، هر چقدر که بیشتر در طرح هسته ای خود پیش می رود بیشتر به سمت تل آویو متمایل می شود و با کمک تسلیحاتی، مالی و لجستیکی به آن موافقت می کند.

آخرین جستجو ها