انهدام باند فساد و ا در شمال تهران

مطلب و یا خبر انهدام باند فساد و ا در شمال تهران از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
باند ا و قاچاق دارو در یک مجتمع مس ی ۱۲ واحدی در شمال تهران شناسایی و منهدم شد.

آخرین جستجو ها