کرار چگونه در تراکتور ماندگار شد؟

مطلب و یا خبر کرار چگونه در تراکتور ماندگار شد؟ از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هافبک عراقی تیم تراکتورسازی با وجود شایعات اخیر در این تیم ماندگار شده است.