بردران کوئن اینبار با ی وسترن به سینما خواهند آمد!

مطلب و یا خبر بردران کوئن اینبار با ی وسترن به سینما خواهند آمد! از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


دوران طلایی تلویزیون برادران کوئن را نیز به ساخت سریالی کوتاه ترغیب کرد که شاید به سینما هم…