نمره ۱۸/۵ هیات داوران به پایان نامه شهید م ع حرم/اشک و صلوات توأم خانواده مصطفی

مطلب و یا خبر نمره ۱۸/۵ هیات داوران به پایان نامه شهید م ع حرم/اشک و صلوات توأم خانواده مصطفی از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هیأت داوران دستش را روی قاب ع شهید م ع حرم مصطفی کریمی گذاشت و گفت: هیأت داوران تصمیم گرفتند نمره 18.5 را به پایان نامه مصطفی بدهند، اشک در چشمان خانواده مصطفی حلقه بست و همه با هم صلوات فرستادند و مصطفی را تشویق د.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها