اینکه معاونت های «استانداری ها» مسئول ستاد «انتخاباتی» باشند خطرناک است؛ حق مردم را از بین می برد

مطلب و یا خبر اینکه معاونت های «استانداری ها» مسئول ستاد «انتخاباتی» باشند خطرناک است؛ حق مردم را از بین می برد از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مردم اصفهان در مجلس گفت: اگر در ابلاغیه وزارت کشور معاونت های استانداری ها مسئول ستاد انتخاباتی باشند خطرناک بوده و حق مردم را از بین می برد.

اطلاعات

آخرین اخبار