نقدینگی از مرز هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان گذشت

مطلب و یا خبر نقدینگی از مرز هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان گذشت از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بر اساس جدیدترین گزارش های بانک مرکزی از داده های اقتصادی نه ماهه امسال کشور، میزان نقدینگی به هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها