دلیل شتابزدگی ت در اجرای سند ۲۰۳۰ چیست؟

مطلب و یا خبر دلیل شتابزدگی ت در اجرای سند ۲۰۳۰ چیست؟ از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سند ۲۰۳۰؛ سندی است که کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) برای آموزش در کشورهای جهان تدوین کرده و مسئولان تی بی سر و صدا و شتابزده در پی اجرای آن هستند.

آخرین جستجو ها