ناجا شعب و موسسات فاقد مجوز را تعطیل می کند

مطلب و یا خبر ناجا شعب و موسسات فاقد مجوز را تعطیل می کند از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
براساس تصمیم مجلس ناجا شعب و موسسات فاقد مجوز را تعطیل می کند.

آخرین جستجو ها