بازگشت موراکامی با «کشتن فرمانده»

مطلب و یا خبر بازگشت موراکامی با «کشتن فرمانده» از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عنوان کتاب جدید هاروکی موراکامی مشخص شد، اما محتوای آن هنوز نامعلوم است.

آخرین جستجو ها