سرخ ‌های بی معرفت (یادداشت)

مطلب و یا خبر سرخ ‌های بی معرفت (یادداشت) از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
غیبت بازیکنان پرسپولیس در مراسم ختم کاظم سیدعلیخانی در ادامه بی توجهی چهره های این نسل به فوتبالیست های قدیمی است.