لبخندهای بی سابقه رحمتی قبل از نیمکت نشینی

مطلب و یا خبر لبخندهای بی سابقه رحمتی قبل از نیمکت نشینی از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کاپیتان آبی ها با وجود نیمکت نشینی احتمالی برابر نفت تهران با چهره ای شاداب در تمرین استقلال حاضر شد.

آخرین جستجو ها