سرقت ساعت/ اتفاق باورن ی در مراسم the best فیفا

مطلب و یا خبر سرقت ساعت/ اتفاق باورن ی در مراسم the best فیفا از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
۶ ساعت در مراسم انتخاب برترین های سال 2016 به انتخاب فیفا یده شد.