حاج محمدی، مجیدی و شاید بختیار رحمانی/ لیست وج استقلال اعلام شد 

مطلب و یا خبر حاج محمدی، مجیدی و شاید بختیار رحمانی/ لیست وج استقلال اعلام شد  از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علیرضا منصوریان با اعلام فهرست وجی استقلال حاشیه های بی شمار اطراف این موضوع را به اتمام رساند.