نگرانی تولیدکننده ها از نسخه واردات برای تنظیم بازار

مطلب و یا خبر نگرانی تولیدکننده ها از نسخه واردات برای تنظیم بازار از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برخی تولیدکنندگان داخلی از نسخه کارگروه تنظیم بازار برای واردات کالا به منظور جلوگیری از ری یا افزایش قیمت ابراز نگرانی کرده اند.

آخرین جستجو ها