ادعای ایجنت مانولاس/ رد شدن پیشنهاد آرسنال برای م ع آ.اس رم

مطلب و یا خبر ادعای ایجنت مانولاس/ رد شدن پیشنهاد آرسنال برای م ع آ.اس رم از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
باشگاه آرسنال تابستان امسال پیشنهادی 40 میلیون یورویی برای جذب کاستاس مانولاس، م ع یونانی رم اراده داده بود.

آخرین جستجو ها