بازگشت طلایی با نصاری؛/ صنعت نفت 2- صبا 1؛ جمبلو جمبلیله!

مطلب و یا خبر بازگشت طلایی با نصاری؛/ صنعت نفت 2- صبا 1؛ جمبلو جمبلیله! از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
طلایی پوشان آبادان با دو گل تماشایی نصاری موفق شدند صبای قم را ش ت دهند و به نخستین پیروزی با فیروز کریمی برسند.

آخرین جستجو ها