برگزاری جلسه کارگروه توسعه ی صادرات اسان رضوی

مطلب و یا خبر برگزاری جلسه کارگروه توسعه ی صادرات اسان رضوی از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با حضور استاندار اسان رضوی، جلسه کارگروه توسعه ی صادرات این استان برگزار شد.

اطلاعات