مهدی هاشمی کی به زندان باز میگردد؟

مطلب و یا خبر مهدی هاشمی کی به زندان باز میگردد؟ از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


م ع مهدی هاشمی نسبت به اینکه موکلش تا چه زمانی در بیرون از زندان خواهد بود ابراز…


آخرین جستجو ها