عمران خان: برادران شریف به یکدیگر وفا ن د چگونه می خواهند به پا تان وفادار باشند؟

مطلب و یا خبر عمران خان: برادران شریف به یکدیگر وفا ن د چگونه می خواهند به پا تان وفادار باشند؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حزب تحریک انصاف که در حال عبور از حساس ترین دوران عمرش می باشد، برادران شریف را به بی وفایی متهم کرد.

آخرین جستجو ها