20 هزار واحدصنعتی، معدنی و صنفی کشور نوسازی و بازسازی می شوند

مطلب و یا خبر 20 هزار واحدصنعتی، معدنی و صنفی کشور نوسازی و بازسازی می شوند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قائم مقام صنعت گفت: امسال 10 هزار واحد صنعتی و معدنی و 10 هزار واحد صنفی از تسهیلات نوسازی و بازسازی برخوردار می شوند.

آخرین جستجو ها