نگرانی رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی ترکیه از تحریم های علیه ایران/ تحریم ایران به ضرر آنکارا است

مطلب و یا خبر نگرانی رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی ترکیه از تحریم های علیه ایران/ تحریم ایران به ضرر آنکارا است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس های ترکیه در دیدار با هیئت یی گفت است که ترکیه از تاثیرات منفی احتمالی تحریم های علیه ایران بر اقتصادش نگران است.

اطلاعات