فردا مراسم معارفه وحید ی برگزار می شود؟ / تست پزشکی پشت سر گذاشته شد

مطلب و یا خبر فردا مراسم معارفه وحید ی برگزار می شود؟ / تست پزشکی پشت سر گذاشته شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
به نظر کار انتقال وحید ی به ترابوزان اسپور ترکیه نهایی شده است.