پرداخت بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی تعمیرات ها در هفته آینده

مطلب و یا خبر پرداخت بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی تعمیرات ها در هفته آینده از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی ت برای پرداخت هزینه های تعمیرات و تجهیزات هفته آینده پرداخت می شود.

آخرین جستجو ها