توافق غیرمستقیم حماس و رژیم صهیونیستی برای اجتناب از جنگ

مطلب و یا خبر توافق غیرمستقیم حماس و رژیم صهیونیستی برای اجتناب از جنگ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک رو مه سعودی مدعی شد با میانجی گری طرف سوم، حماس و رژیم صهیونیستی برای عدم جنگ به توافقی غیرمستقیم دست پیدا کرده اند.